I Will Sue You!

Den som sett en hel del amerikanska filmer känner igen orden i rubriken. "I will sue you", eller "See you in court" är en väldigt vanlig replik i olika actionfilmer. I USA går det att stämma folk och få ut astronomiska belopp genom att stämma företag, vilket inte skulle gå i Sverige. Det går också en hel del vaneföreställningar om hur det där går till och vad som är möjligt att genomföra, bara man har en advokat från helvetet, utan samvete. Som den änkan till en rökare som fick ett enormt skadestånd av ett tobaksbolag. Hon fick 160 miljarder kronor, efter att hennes make hade dött av rökning. Det skriver Dagens Juridik den 21 juli 2014. I Sverige skulle ingen domstol gå med på en sådan stämning. Och vad händer i Sverige när man blir stämd?

Det händer om du blir stämd

Enligt www.juridiskrådgivning.net får du hjälp av staten om det är så att du skulle bli stämd i en domstol av någon. Har du en hemförsäkring, har du ett kostnadsskydd i försäkringen som faller ut om du blir stämd. Alla juridiska spörsmål är väldigt kostsamma. Skulle du bli skyldig kan du komma att bli betalningsskyldig till den andras juridiska kostnader och rättegångskostnader. Även om du har en hemförsäkring som täcker de mesta kostnaderna blir du ändå skyldig att betala 20 procent själv. Har du ingen hemförsäkring, bör du snabbt som ögat skaffa en. Men om vi säger att du inte har någon sådan, träder en statlig rättshjälp in. Men den har villkor, och de är som följer:

  • Tvisten ska bedömas som lämplig att bekostas av allmänna medel.
  • Du får inte ha ett ekonomisk underlag (inkomst i form av lön eller bidrag ) som överskrider 260.000 kronor på ett år. Här förväntas du då att ha en hemförsäkring. Det ekonomiska underlaget räknas ut enligt följande. Din inkomst minus din försörjningsbörda (dina eventuella barn), din förmögenhet minus dina skulder = ekonomiskt underlag.
  • Det ska vara ett mål som gäller dig som privatperson, ditt företag, förening eller organisation.
  • Det ska inte gälla ett brottmål (där får du istället söka en offentlig försvarare).
5 okt 2017